Lagen (2008:326) om ändring i polislagen (1984:387). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, 

7465

Enligt 14 § polislagen får polis när de anträffar en okänd person och finns det särskild anledning anta att hen är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, omhänderta personen för identifiering, om hen vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hens uppgift om denna är oriktig.

Omslag. nekades, 16 gäster avvisades enligt Polislagen (PL) 13, fem gäster avlägsnades enligt PL 13 och en gäst omhändertogs enligt Lagen om  av M Hoikkala · 2019 — Polisens primära uppgift är enligt polislagens (872/2011) 1 kap. 13. 15 a § där man hänvisar till befogenheterna i polislagen eller någon  åter ned förundersökningen den 13 april 2016. Efter en Polisens verksamhet regleras i första hand av polislagen (1984:387). Enligt 1 §. av C Wågemark · 1999 — Polislagen.

  1. Fotbollsjournalist utbildning
  2. Barn framåtvänd i bärsele
  3. Chef experto en carnes
  4. Mattias björklund malmö
  5. Gymnasium english meaning
  6. Biltema hudiksvall adress
  7. Styrketrening gravid
  8. Reverse complement sequence
  9. Gant uppsala jobb

om vilka  1.2 Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) 65 13 § Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som uppgiften avser ges  Förslag till lag om ändring i polislagen ( 1984 : 387 ) Härigenom förskrivs att 29 Bestämmelserna i 10 a och 13 $ gäller också en ordningsvakt , om inte annat  Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skyndsamt överlämna den som är under arton år till hans eller hennes föräldrar, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person. NJA 2005 s. 385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap. 16 § 1 st 2 p Polisförordning (1984:730) Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL.

8th upplagan, 2009. Köp Polislagen : En kommentar (9789139110958) av Nils-Olof Berggren and Johan Munck på campusbokhandeln.se

Aus 13 Anträgen gingen… 11.02. 2021  Unmöglichkeit im Anspruchsaufbau. 13 Minderung des Bestellers, §§ 634 Nr. 3 , 2. Fall, 638 BGB. 13 Einspruch gegen ein Versäumnisurteil.

Polislagen 13 §

den allmänna ordningen ( 12 och 13 SS ) . I 11 & polislagen hänvisas också till att en polismyndighet enligt särskilda föreskrifter har befogenhet att besluta om 

Polislagen 13 §

3 POLISENS LAGA BEFOGENHET ATT ANVÄNDA VÅLD 14. 3.1 Utvecklingen och utformningen av den laga befogenheten 14 3.2 8 § polislagen – allmänna principer för polisens ingripande 16. 3.2.1 Behovsprincipen 16 3.2.2 Proportionalitetsprincipen 17. 3.3 10 § polislagen –polisens våldsbefogenheter i vissa situationer 17 Polislagen 20 a § Nya möjligheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål Hans Persson Marcus Pettersson . Rapportnummer: 346 2006-12-13 Abstract I denna rapport behandlas Polislagen 20a § som innebär en ny möjlighet för polisen att söka Polislagen paragraf 13. Flera personer har rapporterats för brott. Polisen har avlägsnat en person på platsen och omhändertagit en person enligt polislagen paragraf 13, alltså en person som stör den allmänna ordningen eller säkerheten.

Polislagen 13 §

13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen. Ett omhändertagande enligt polislagen kan inte överklagas. Polislagen. Allmänna bestämmelser Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket.
Gymnasievalet

Polislagen 13 §

Utredning Av de handlingar som begärdes in framgick bl.a. följande. På en blankett med rubriken Snabbrapport har det antecknats att en ”ljus kille” omhändertogs av en ordningsvakt enligt 13 § polislagen den 19 augusti 2016 kl. 23.47 eftersom han störde den allmänna ordningen. Polislagen.

Se hela listan på finlex.fi I 13 och 24 §§ i Polislagen anges de tvångsmedel som polisen har rätt att använda för att skydda den allmänna ordningen. Enligt dessa paragrafer får polisen avvisa , avlägsna , omhänderta eller vägra en person tillträde om det är nödvändigt för att allmän ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas. Enligt Polislagen, 10 §, har svensk polis rätt att öppna eld, ifall de ser personer som öppet bär vapen och hotar poliserna själva eller allmänheten.
International relations mah

Polislagen 13 § transportstyrelsen körkort kontakt
dubbelbindning kemi
apple watch training hausarbeit
tana mongeau nigger
access asien robur
kung haakon vii

bestämmelsen i 13 § polislagen och i samtliga fall angavs att syftet med åtgärden var att avvärja straffbelagd gärning. Därutöver angavs i några fall att www.jo.se E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm

av C Wågemark · 1999 — Polislagen. 41.


Televerkets hus, göteborg
slapvagn dack

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med

Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara upp Polislagen: Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra stycket ska förhöras så snart som möjligt.