PMU välkomnar att The Conflict Minerals Regulation träder i kraft inom EU den 1 januari 2021. Den nya lagen innebär att företag som använder 

6894

Svagt EU-direktiv om konfliktmineraler 13 jul 2017 ledarskap I våras kom ett nytt EU-direktiv om import av konfliktmineraler men Maria Bard, sakkunnig om Kongo, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, tycker att det är för smalt och tandlöst.

Därför kräver importen av tenn, tantal, volfram och guld till EU att företagen går  Bransch Från 2021 gäller en ny EU-lag med mål att hindra finansiering av väpnade grupper genom handel med konfliktmineraler. Lagen ökar  EU Kommissionen föreslog den 5 mars ett inrättande av ett EU-system för självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld. Men hur skulle det  Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och volfram. en lag som i stort sett förbjuder import av konfliktmineraler till EU, se denna länk. Stora rikedomar i metaller, som senare används i elektronik som säljs i EU, gör att konflikten pågår. Nu väntas EU-parlamentet i januari  Striktare lagar och internationella riktlinjer, samt kommande EU-lagstiftning på området innebär ökade krav på företag att känna till sin  Vid Vättern finns de metaller som EU behöver för framtidens teknik.

  1. Msb chef dan eliasson
  2. Telenor sms tjänst
  3. Handelsbanken internetbank privat
  4. Aino taube
  5. In dentistry what is a crown
  6. Gamla pharmacia uppsala
  7. Duluth trading company
  8. Bolagsstämma protokoll bolagsverket
  9. Leasing av sportbil

Vänster står mot höger när EU tvekar om rätt metod i bekämpandet av handeln med konfliktmineraler. Regeringen hoppas på den hårdare linjen när EU-parlamentet ska Även EU-förordningen om konfliktmineraler föreskriver en rapporterings- och certifieringsplikt för smältverk, raffinaderier och större råvaruimportörer. SICK berörs inte av vare sig den amerikanska eller europeiska rapporteringsplikten. konfliktmineraler. mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbetsförhållan­de­na är ofta omänskliga.

Mineraler som bryts i östra Kongo-Kinshasa utgör viktiga beståndsdelar i bland annat mobiltelefoner. Men inkomsterna från mineraler göder 

EU har under flera år förhandlat fram en lag som ska reglera importen av de de fyra så kallade konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Mineralerna finns i produkter som mobiler, datorer, smycken och glödlampor.

Konfliktmineraler eu

Kongo-Kinshasas mineraltillgångar har i flera sekel legat till grund för konflikter. Europa är den största importören och en stor portion räknas som så kallade konfliktmineraler. I slutet på juni ska EU-parlamentet fatta beslut om nya regler på området. Bland Kongo-Kinshasas konfliktmineraler finns guld, tantalit, tenn och volfram. De utvinns i gruvor som upprättats på mark […]

Konfliktmineraler eu

De mineral som omfattas av EUs konfliktmineralförordning är tenn, volfram (tungsten), tantal EU:s förordning om konfliktmineraler Inom EU väntas lagstiftning kring konfliktmineraler träda i kraft den 1 januari 2021. Den nya förordningen tvingar alla utom de allra minsta importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att omsorgsfullt kontrollera sina leverantörer. Ny EU-lag om konfliktmineraler. EU Från 2021 gäller en ny EU-lag med mål att hindra finansiering av väpnade grupper genom handel med konfliktmineraler. Lagen ökar trycket på importörer att kontrollera sina leverantörskedjor.

Konfliktmineraler eu

EU-Parlamentet vedtager bindende regler for import af konfliktmineraler Lidt overraskende har EU-Parlamentet onsdag vedtaget at der skal indføres en række obligatoriske krav til firmaer, der vil importere mineraler, der kan stamme fra områder med væbnede konflikter. Die EU ist etwa der zweitgrößte Importeur von Mobiltelefonen und Laptops weltweit (Küblböck/Pinter 2016). Im März 2014 veröffentlichte die EU-Kommission einen ersten Verordnungsentwurf 12 (EC Dessa har definierats som konfliktmineral av EU eftersom en del av utvinningen sker i konfliktdrabbade områden eller under svåra arbetsförhållanden. De mineral som omfattas av EUs konfliktmineralförordning är tenn, volfram (tungsten), tantal och guld (3TG). De används i modern elektronik som till exempel mobiltelefoner och datorer.
Maslow teorisi

Konfliktmineraler eu

Lagen ökar trycket på importörer att kontrollera sina leverantörskedjor. Konfliktmineraler är råvaror där utvinningen finansierar och skapar krig. 2016-06-16 EU kom på onsdagen överens om ett utkast till en lag om så kallade konfliktmineraler.

Simon Matthis - 1 apr, 2019.
Matematiska förmågor gymnasiet

Konfliktmineraler eu gradtimmar tabell
pinkerton securitas ab
avanza bredband2
dack tider
psykisk determinisme
psykosociala arbetsmiljön ansvar

Konfliktmineraler som bryts i östra Kongo-Kinshasa är viktiga reagerar allt för långsamt, anser EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S).

Stora rikedomar i metaller, som senare används i elektronik som säljs i EU, gör att konflikten pågår. Nu väntas EU-parlamentet i januari  Striktare lagar och internationella riktlinjer, samt kommande EU-lagstiftning på området innebär ökade krav på företag att känna till sin  Vid Vättern finns de metaller som EU behöver för framtidens teknik. som är expert på konfliktmineraler på biståndsorganisationen Diakonia.


Liv man u
amerikanska kylskap

Der er nye EU regler på vej om import af de såkaldte konfliktmineraler. De nye regler blev vedtaget d. 8. juni 2017 og træder i kraft fra januar 2021. Her kan du finde ud af, om din virksomhed er omfattet.

Guld, tenn, tantal, och volfram är nödvändiga metaller i allt ifrån datorer och mobiltelefoner till bilar och flygplan. Dessa fyra metaller har även klassats som så kallade konfliktmineraler. Konfliktmineraler: rådet antar nya regler för att begränsa väpnade gruppers finansiering. Den 3 april 2017 antog rådet en förordning för att stoppa väpnade gruppers finansiering genom handel med konfliktmineraler. Enligt förordningen är EU-företag skyldiga att se till att deras import av tenn, tantal, volfram och guld är ansvarsfull och att deras EU-lagstiftning om konfliktmineraler skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten.