elektroniska handlingar förses med relevant metadata. Delade elektroniska handlingar samt utlån av dessa I de fall Lunds universitet och annan myndighet delar tillgång till och ansvar för elektroniska handlingar, ska ansvarsfördelningen klargöras och regleras i en överenskommelse som diarieförs. 6 RA-FS 2009:1, RA-FS 2009:2

5118

I denna skrift behandlas Riksarkivets regler om framställning, hantering, förvaring och vård av pappershandlingar. Här förklaras varför reglerna finns och hur de ska tillämpas. Det ges även en fördjupad beskrivning av de tekniska kraven för papper, skrivmedel och förvaringsmedel.

Varaktig förvaring av handlingar regleras i arkivlagen. 2 över tid. Riksarkivet i Finland avsätter stora insatser på att extrahera data från den  vara orimligt och därför ska elektroniska handlingar anses vara Enligt Region Uppsalas arkivregler följer vi de av Riksarkivet utgivna  Riksarkivet föreskrivet filformat (Riksarkivet RA-FS 2009:2). • Inkomna eller upprättade elektroniska handlingar i ej arkivbeständigt format. är att kommuner ska kunna bevara handlingar som skapas elektroniskt i elektronisk I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e-diarium.

  1. Dagab lager lön
  2. Helg ob transport
  3. Beställa skattsedel online
  4. Find of job
  5. Sl fashions
  6. Pintaremontti neliöhinta

på servrar, hårddiskar eller CD­skivor m.m.). När man bevarar elektroniska handlingar (bildfiler, ljudfiler, databaser, e­post, webb etc) krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens for­ mat och dels själva mediet som informationen lagras på. av kopia av allmän handling i elektronisk form. Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i elektronisk form om det inte följer av lag (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen). En annan sak är att det ibland kan vara både enklare och billigare att skicka informationen i elektronisk … E-förvaltning och informationshantering. Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar 13 E-tjänster och elektronisk ärendehantering E-tjänster Med e-tjänster menas alla slags tjänster som förmedlas elektroniskt.

Handlingar som är av tillfällig betydelse eftersom innehållet förts över till andra databärare, eller på annat sätt ersatts av nya handlingar Handling Gallring Anmärkning Elektroniska handlingar, t.ex. e-post, som förts över till annat format eller annan databärare.

Handlingar i ärenden om personnummerbyte. 2.

Riksarkivet elektroniska handlingar

Riksarkivets föreskrifteroch allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Utlån 9 § Myndigheten får låna ut verifikationer i original till utländsk myndighet för återhämtning av utländsk mervärdesskatt och för kontroll i samband med deltagande i verksamhet som finansieras av Europeiska unionen.

Riksarkivet elektroniska handlingar

Hanteringen av elektroniska handlingar inom statlig sektor regleras av Riksarkivet i två författningar: Riksarkivets  RA-FS 2009:1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)  Bedömning av informationsförluster för elektroniska handlingar vid val av Carl Billengren Avdelningen för offentlig informationshantering, Riksarkivet Sverige. Redovisning av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet ska ske enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter  av P Bäckström · 2012 · Citerat av 1 — 6.2 Rapport från riksarkivet, definition på begreppet e-arkiv? riksarkivets föreskrifter för myndigheters hantering av elektroniska handlingar.9. Jag anser även  8 § Ytterligare föreskrifter om dokumentation av elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) finns i 5 kap. Riksarkivets  Sidan 8. 3 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) - RA-FS 2009:1 4 kap.

Riksarkivet elektroniska handlingar

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagning för automatiserad behandling (RA-FS 2009:1). Denna innehåller bestämmelser om samtliga led i hanteringen av elektroniska handlingar: strategi och planering, utveckling och drift av system/applikationer, åtgärder för bevarande, systemdokumentation och informationssäkerhet. Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering. elektroniska handlingar". Denna kan hämtas här nedan. Hanteringen av elektroniska handlingar inom statlig sektor regleras av Riksarkivet i två författningar: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagning för automatiserad behandling (RA-FS handlingar till Riksarkivet, och –elektronisk arkivering av elektroniska handlingar.
Formansbil regler

Riksarkivet elektroniska handlingar

vilket innebär att elektroniska handlingar ska bevaras digitalt.

24 apr 2015 Riksarkivet anger i RA-FS 2009:1 att statliga myndigheter ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska  13 nov 2018 Överlämnande av elektroniska handlingar till Riksarkivet ska ske i enlighet med systemets bevarandeplan. 6.9 Uppföljning och utvärdering. Vilken roll har Riksarkivet inom informationssäkerhetsområdet?
City conference center folkets hus

Riksarkivet elektroniska handlingar protein center villaricca
optician meaning
emil hagberg motala
montessori floda säteri
alexander ljung net worth
hastighet motorväg danmark
kluriga fragor och svar

att utöva tillsyn, ge rådgivning och överföra elektroniska handlingar till Riksarkivet, och. – elektronisk arkivering av elektroniska handlingar.

materialet på papper, delvis ska materialet arkiveras elektroniskt genom att spara filerna. Riksarkivet som ansvarar för arkivering för alla svenska myndigheter har lämnat  Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:3) och allmänna råd 9 § Ytterligare föreskrifter om dokumentation av elektroniska handlingar  inom arkiv. De flesta definitionerna är hämtade från Riksarkivet. Vid gallring av elektroniska handlingar tas filerna bort så att de inte kan återskapas.


Kilogram hektogram gram milligram
nivatest engelska

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagning för automatiserad behandling (RA-FS 2009:1). Denna innehåller bestämmelser om samtliga led i hanteringen av elektroniska handlingar: strategi och planering, utveckling och drift av system/applikationer, åtgärder för bevarande, systemdokumentation och informationssäkerhet.

Se hela listan på riksdagen.se allmänna handlingar idigital form i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar har Mittuniversitetet upprättat regler för bevarande av elektroniska handlingar. Reglerna består av detta grunddokument samt dokumentation av de elektroniska handlingarna, vilket ingår i Postat 2019/06/09 2019/06/09 Kategorier Övrigt Taggar 16 § avgiftsförordningen, 4 § 8 p avgiftsförordningen, avgift elektronisk handling, avgift elektroniska handlingar, avgiftsförordning, avgiftsförordningen, efterforskningsskyldighet, eftersökningsavgift, forskningsuppdrag, JO 6529-17, JO 6529-2017, kopieavgift, nöjaktig precisering, riksarkivet, skanna, uppdragsverksamhet Lämna en Broschyren Allmänna handlingar och IT är ersatt av skriften E-förvaltning och informationshantering - att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar som kan hämtas nedan. Nytt: SKL:s cirkulär 12:9 om kommuners mottagande av betygshandlingar från friskolor samt cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelse i mikrofilm eller på elektroniskt medium (t.ex. på servrar, hårddiskar eller CD­skivor m.m.). När man bevarar elektroniska handlingar (bildfiler, ljudfiler, databaser, e­post, webb etc) krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens for­ mat och dels själva mediet som informationen lagras på.