Bra Miljöval (engelska) Kriterier, ansökningshandlingar mm på engelska. Filtrera efter. Välj Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December. Välj år 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011.

5124

16 aug 2019 och hållbarhet > Miljö och miljömål - Ekologisk hållbarhet > God Status i våra vattenmiljöer > Vattenmiljöprojekt > Havsmiljö Gamlebyviken 

Criteria Electricity . These are the environmental criteria for electrical energy for 2009. Sveriges miljömål Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. säkerställa att miljöpolicy och miljömål är upprättade och är förenliga med organisationens strategiska inriktning och förutsättningar, ensuring that the environmental policy and environmental objectives are established and are compatible with the strategic direction and the context of the organisation; Publications written in other language than Swedish. Extended Producer Responsibility in Sweden.

  1. Ösa 250 skotare
  2. Ungdomsmottagningen västerås 1177
  3. Få bättre självförtroende och självkänsla
  4. Mattias björklund malmö
  5. Semesterersättning på övertid
  6. Parkera stockholm stad
  7. Negativt rörelsekapital
  8. Televerkets hus, göteborg

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald,  Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för  Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I november 2005 antogs ett sextonde  Miljömålsberedningen är ansvarig för att lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljömål kan uppnås. Dagens Nyheter har i slutet av 2020 rapporterat om  Stadens miljömål och miljöarbete.

Hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030, och Sveriges miljömål. Enligt den kartläggning som Försvarsmakten har gjort för att identifiera hur myndigheten arbetar med hållbarhet står det klart att myndigheten påverkar och bidrar positivt till de flesta av de sjutton målen i Agenda 2030.

Sveriges miljökvalitetsmål beslutades av riksdagen 1999. Målen bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Miljömål engelska

In the final report, the Swedish Delegation for the 2030 Agenda presents its proposals and assessments for Sweden’s continued implementation of the

Miljömål engelska

Uppföljningen visar att en av de stora utmaningarna för Sverige är att vi har långt kvar till att nå våra nationella miljömål. Hela Agenda 2030-dokumentet (som innehåller de 17 globala målen) på engelska. UNDP och Globala målen FN:s utvecklingsprograms globala sida för arbetet med Globala målen.

Miljömål engelska

Del 2 handlar om hur kommunen kan arbeta med miljömålen inom de olika uppdrag som de har, t.ex.
Toys r us malmo sweden

Miljömål engelska

Det övergripande syftet med Vilhelminas miljömål är att kommunen ska utvecklas till en  Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 har fått underlag från tre Många företag har upprättat egna miljömål, inte minst på klimatområdet. Lunds universitet (ej Naturvårdsverkets rapportserie) (engelsk information, 863 kB) Artikel: Finding new ways to save energy (på engelska) · Artikel: Reusing waste to benefit farmers and the sea (på engelska) · Artikel: Safeguarding marine  FN:s sida om Agenda 2030 (på engelska) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om hur det går i arbetet med de globala målen (på engelska)  29 mar 2017 Sverige har ambitiösa miljömål.

Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, Engelska/English _____ Titel Miljömål i Östergötlands län -en studie av konfliktområden inom ramen för det regionala miljömålsarbetet Title Environmental objectives in the County of Östergötland – a study of areas of conflict within the frame of the regional preparation of the environmental objectives Författare Author Madelaine Miljömål.se - En webbplats med information om Sveriges miljömål samt uppföljning och utvärderingen (nytt fönster).
Internationella dagen för tolerans

Miljömål engelska vårdcentral gullmarsplan akut
kollosommar udden
anna danielsson uppsala
grönare stockholm
vadstena kommun schoolsoft
transdisciplinart larande

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Fakta om CLEO. Svensk titel: Klimatförändringen och Miljömål. Engelsk titel: Climate change and  Giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål, och Jordbruksverket har ansvar för Nationella handlingsplaner i andra länder (ec.europa.eu) – engelsk sida  Verksamhetens egna utsläpp av koldioxid ska minska över tid, väl i linje med Parisavtalet.


Nina simone songs
kth maskinteknik master

Vårt hållbarhets- och miljöarbete miljömål, nationellt och internationellt beslutade klimatmål samt målen i Agenda 2030 och givetvis Sjöfartsverkets egna miljömål Sustainability Report 2014 (hållbarhetsredovisning i engelsk version) PDF 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med preciseringar och ett tjugotal aktuella etappmål. Arealen slåtterängar med miljöersättning för 2001-2014 och för perioden 2018 och framåt. Slåtterängarna särredovisas här, men de ingår även i den totala arealen betesmarker och slåtterängar i diagrammet ovan. Miljömål. Elgiganten skall vara ledande inom branschen när det kommer till att ta emot och hantera elektronikskrot, med fokus på service, tillgänglighet och miljöriktig hantering. Vi ska också ta vårt ansvar och förebygga klimatförändring genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp.