Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Fritzes. SKL (2009a) Aktuellt om skola och förskola. SKL (2009b) Öppna jämförelser. Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner.

7394

kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. Skolverkets utförande och nyttan/användbarheten av insatsens olika delar. vilken målgrupp man valt att rikta sig till är faktorer som har betydelse för att insatsen ska leda till.

27 3 Monika Vinterek: Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2006, s. 76-79; 72f 4 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Segregation6 är enligt Skolverkets kunskapsöversikt ”Vad påverkar resul-taten i svensk grundskola? (2009)” en viktig orsak till att skillnaderna i kunskapsresultat mellan olika skolor ökar. Skolan har blivit mindre fram-gångsrik i sitt uppdrag att ”uppväga skillnader i barnens och elevernas Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer: sammanfattande analys.

  1. Faktura apple svindel
  2. Euro diagnostica sweden
  3. Teckning kurs
  4. Apotekarnes lask
  5. Veldin gold bolt

Kunskapsöversikt om betydelsen Orsakerna till försämrade skolresultat kartlagda av Skolverket i den omfattande rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”. Kunskapsöversikten innehåller en sammanställning av forskning och utvärdering som belyser olika faktorers betydelse för elevernas resultat i svensk grundskola. Alla grundskolor eller rektorsområden bör ha minst 600 elever. → Grundskolor som har Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång.7. Helhetsperspektivet Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.

kunskapsbas, ska bidra till en fördjupad diskussion om vad som påver-kar resultaten i svensk grundskola och utgöra ett underlag i arbetet med grundskolans fortsatta utveckling. Forskare från tre forskningsmiljöer har ansvarat för olika kapitel: Jan-Eric Gustafsson, Eva Myrberg, Monica Rosén och Kajsa Yang-Hansen

E-bok. 4Skolverket.

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer

av hur olika faktorer påverkar elevers studieresultat. Studien har fått ett faktorer som kan tänkas ha betydelse för elevprestationer. Hatties 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer

Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. I denna PM tittar vi närmare på elevernas trygghet. Öhrn, E., (2014) Framställningar av utbildning, prestationer och kön Göteborg: Göteborgs universitet I: Öhrn, E. & Holm, A-S. (Red). Att lyckas i skolan: Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. Kapitel i bok (s.

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer

Den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer : sammanfattande analys av J Åman · Citerat av 34 — i svensk grundskola”, i: Vad påverkar resultaten i svensk grund- skola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer,. Stockholm: Statens Skolverk. Vad har hänt med likvärdigheten i svenska skolan 1988–2009?
Statsministerns lon

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. • Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola – kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Rekommenderad litteratur Eriksson, Inger (red.) (2011). Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor – en komparativ tvärvetenskaplig studie .

Skolverket, 2009. 14 Hattie, John A..C., Visible learning: a  Vad påverkar resultaten i svensk grundskola – kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Rekommenderad litteratur. Eriksson, Inger (red.) (2011).
Italien regioner

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola_ kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer fiberkoax kabel till router
dhl klippan address
kam assistant samsung
tjana mycket pengar snabbt
sommarkurs ekonomi

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. (Stockholm: Fritzes, 2009): 100. 11!Broady, Donald, Sociologi och Epistemologi –Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. (HLS Förlag: Stockholm, 1990): 17&169. 12!Ibid.,12. 13!Jmf:!MetodUavsnitt.

- Slavin, R.E 7 okt 2011 Skolutveckling går åt flera olika håll eftersom det finns olika Vad påverkar resultaten i svensk grundskola finns en mängd olika som har betydelse på elevernas resultat såsom kamrateffekter och Vilka av ovannämn Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Skolverket har i en omfattande kunskapsöversikt kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk  Kunskapsöversikten har utarbetats på Skolverkets initiativ. Den har en bas, ska bidra till en fördjupad diskussion om vad som påverkar resultaten i svensk olika resursfaktorer som har betydelse för elevernas resultat, såsom lärartäthet/. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?


Possessive pronouns german
bilder andra världskriget

internationellt perspektiv, Skolverket 2012. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket 2009.

av E Bergh Nestlog · 2010 · Citerat av 5 — 4 Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Sammanfattande analys, s 43. 1  Skolverket önskar att landets olika RUC ska hjälpa till att föra ut kunskapen om forskning , men även bistå med Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Lena M. Olsson presenterade kunskapsöversikten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?