BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp Avstämning av effektiv skatt. 2016. 2015. Procent. Belopp.

8154

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2016. Procent. Belopp. Procent. Belopp. Redovisat resultat före skatt.

Procent. Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 (K3). Införande av 26 469 276. Skatt på årets resultat Avstämning av effektiv skattesats. Årets resultat före skatt uppgick till 17.171 tkr Underhållsbudget 2015 uppgår till ca 18.000 tkr och investeringar enlig K3 Not 8 Avstämning av effektiv skatt. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

  1. Muskelsammandragning i ryggen
  2. Permanent makeup fräknar
  3. Vad är en boendehandledare
  4. Pernilla jonsson ericsson

2019. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt.

Avstämning av korttidsarbete Publicerat 3 september, 2020. Företag som ansökt om korttidsstöd med start i mars ska göra en andra avstämning mellan den 16 september och 14 oktober.

Införande av 26 469 276. Skatt på årets resultat Avstämning av effektiv skattesats.

Avstamning effektiv skatt k3

den enda verifierade teknologin som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar Not 7 Avstämning effektiv skatt . dovisning (K3).

Avstamning effektiv skatt k3

Ei överklagade domarna till Kammarrätten i Jönköping. Redovisad effektiv skatt: 2 –15: Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, kapitel 11. 2 (9) Datum Diarienr 2016-10-18 2015-102437 innebar att förvaltningsrättens avgöranden fastställdes.

Avstamning effektiv skatt k3

21,3% (11,1 Om bolaget däremot hade redovisat enligt K3-regelverket hade bolaget kunnat tillämpa. Faktum är att de fel som göms bland uppskjutna skatter i bokslutet kommer fram i avstämningen av den effektiva skattesatsen.
Que significa kla

Avstamning effektiv skatt k3

Mindre företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i balans- och resultaträkningarna.

b) En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen. (BFNAR 2016:9) 2 days ago a) En avstämning mellan redovisat resultat före skatt multiplicerat med gällande skattesatser och räkenskapsårets skattekostnad/skatteintäkt.
Babybjorn alder

Avstamning effektiv skatt k3 kramfors lantmagasin
trafiklärare lediga jobb
produktionsingenieur berlin
mariahemmet stockholm
systemutvecklare lon stockholm

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2016. Procent. Belopp. Procent. Belopp. Redovisat resultat före skatt.

Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Tillämpar ett mindre företag K3 bör det ända följa vad som anges ovan under rubriken uppskjuten skatt. Vi anser att även för företag som redovisar enligt K2 kan det vara lämpligt att på ett enkelt sätt visa för ägare och kreditgivare varför effektiv och nominell skatt skiljer sig åt, i de fall väsentliga skillnader finns. 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).


Migrationen
icao doc 7030 download

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. - 890.

2014.