Aritmetik: de fyra räknesätten med heltal och enkla rationella tal, räknelagar, huvudräkning, räkning i olika talbaser, Rationella tal och procenträkning Talteori: grundläggande multiplikativ talteori, primtal och sammansatta tal, aritmetikens fundamentalsats, Euklides algoritm Algebra: likhetstecknets betydelse, variabler, mönster

6395

Aritmetik innefattande de fyra räknesätten med heltal och enkla rationella tal, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, räkning i olika talbaser och aritmetikens fundamentalsats. Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.

Aritmetik betyder egentligen bara vanlig räkning, sådan man gör inom låg- och mellanstadiet. Uppställningar och de fyra räknesätten är centrala inom aritmetik. Kursinformation: SF1610 Diskret matematik, CINTE vt 2019 . Examinator och föreläsare: Armin Halilovic armin@kth.se.

  1. Did blackfish win any awards
  2. Gravid v 19 ont i nedre delen av magen
  3. Bästa pensionsbolag
  4. Ivf embryo development
  5. Illustrator snap to grid
  6. Södertörn psykologi a
  7. Stockholms kulturfestival 2021

WikiMatrix  Kontrollera 'Aritmetikens fundamentalsats' översättningar till engelska. Aritmetikens fundamentalsats i engelska fundamental theorem of arithmetic. Primtal och Aritmetikens huvudsats (fundamentalsats). Primtal är heltal som endast kan delas (jämnt) med sig självt och talet 1. 36.

ord. Det är i detta sammanhang man finner aritmetiska funktioner samt aritmetikens fundamentalsats. WikiMatrix. Se Aritmetikens fundamentalsats. WikiMatrix 

. .

Aritmetik fundamentalsats

Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algoritm och diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik, Fermats sats och RSA-kryptering. Mängder, funktioner, relationer, oändliga mängder och kardinaltal. Induktionsbevis och rekursion. Elementär gruppteori, bl a Lagranges sats och i synnerhet den symmetriska gruppen. Boolesk algebra.

Aritmetik fundamentalsats

0 #Permalänk.

Aritmetik fundamentalsats

Säkert känner du till att man delar upp tal i t ex positiva tal, negativa tal, heltal och bråktal. Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algoritm och diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik, Fermat's sats och RSA-kryptering. Mängder, funktioner, oändliga mängder och kardinaltal, pigeonholeprincipen. Induktionsbevis och rekursion. Elementär gruppteori, bl a Lagranges sats och i synnerhet den symmetriska gruppen.
Gränsvärde kontinuerliga funktioner

Aritmetik fundamentalsats

ringar, d ar aritmetikens fundamentalsats g aller, och diskuterar i synnerhet ringen av alla Gauˇiska heltal, dvs. komplexa tal, vars real- och imagin ardel ar heltal.

Om ett positivt heltal som är större än 1, helt delas upp i primtalsfaktorer är denna uppdelning unik: Varje heltal större än 1 kan skrivas som en produkt av primtal på ett och endast ett sätt. Här går vi inom ramen för talteori i Matte 5 igenom aritmetikens fundamentalsats och hur du kan beskriva primtal och göra primtalsfaktorisering med träd.
Dios aktiekurs

Aritmetik fundamentalsats magnus bäck
hur loggar man ut från facebook
vårdcentral hörby öppettider
handelsbanken edgbaston
vallsjo hus

Aritmetikens fundamentalsats. Varje heltal a>1 som inte är ett primtal kan skrivas som en produkt av. primtal på exakt ett sätt (bortsett från ordningsföljd).

matematisk induktion,. Dnr: 2018/29203.1.2.2  på ett enda sätt. Det här sambandet knyter ihop alla heltal på ett grundläggande sätt, och därför brukar detta kallas för aritmetikens fundamentalsats.


Körkort skola liljeholmen
telefon 256gb

Aritmetik innefattande de fyra räknesätten, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, potensräkning, räkning i olika; talbaser och aritmetikens fundamentalsats. Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik. Grundskolans läroplaner och kursplaner i

Titta igenom exempel på Aritmetikens fundamentalsats översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algorithm och en diofantisk ekvation. Modulär aritmetik, kinesiska restsatsen, Fermats lilla sats och RSA. Ekvivalensrelationer, partialordningar, induktion och rekursion. Funktioner, oändliga mängder och kardinalitet. Elementär gruppteori, Langranges sats, symmetriska gruppen och Burnsides lemma. Aritmetikens fundamentalsats. Aritmetikens fundamentalsats är ett teorem inom den gren av matematiken som kallas talteori.