2 UO D : 338.24 (075) D B D 65.290-2 T-23 T-23 Taraxtiyeva G.D . Innovatsion menejment. T.: «Fan va texnologiya», 2013, 208 bet. ISBN 978 9943 10 985 8

6721

Psixologik, pedagogik tadqiqotlami ko'rib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish tarbiyachi (pedagog) rahbarligida, maqsadli tashkil qilingan faoliyat jarayonida samarali rivojlanadi. Tarbiyachi (pedagog) rahbarligida ta’lim jarayonida umumiylashtirish, fikrlash, mantiqiy bog'lash bilimlari

Definisi Kompetensi Pedagogik Untuk mendefinisikannya, ada baiknya terlebih dahulu didefinisikan secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan sekaligus memberikan pemahaman yang utuh. Istilah kompetensi pedagogik berasal dari dua kata yaitu ‘kompetensi’ dan ‘pedagogik’. 1 О„zbekiston respublikasi oliy va О„rta maxsus ta‟lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti t a r i x f a k u l t e t i «himoyaga ruxsat etilsin» Psixologik, pedagogik tadqiqotlami ko'rib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish tarbiyachi (pedagog) rahbarligida, maqsadli tashkil qilingan faoliyat jarayonida samarali rivojlanadi. Tarbiyachi (pedagog) rahbarligida ta’lim jarayonida umumiylashtirish, fikrlash, mantiqiy bog'lash bilimlari Yuqoridagi mavzu asosida guruhda bahs-munozarali muhitni tashkil qilish uchun, dastlab savollar o’rtaga tashlanadi.

  1. Gräscenter eskilstuna öppettider
  2. Aspö gård skövde
  3. Pizza long beach ny
  4. När mäta blodtryck
  5. Ölands bank lån
  6. Inkubationstid diarre
  7. Huss författare
  8. Slogs för sin lön
  9. Konstiga yrkestitlar

O’qituvchilarning nutqiga quyidagi talablar qo’yiladi: 1.Ona tilini mukammal darajada bilish. 2.Sof ona tilida so’zlash madaniyatiga rioya Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma’naviy hayot darajasining yuksalishi ta’lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Shu bois, O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ta’lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta’lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni asosi sifatida olindi. Aniq vazifalarni hal qilishda iqtisodiy, pedagogik adabiyotlardan va yangi pedagogik texnologiyalar mohiyatini yoritib bergan pedagogik adabiyotlardan foydalanildi. Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati: Tadqiqiot materiallari yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ma’ruza matni tayyorlashda hamda -Nutq madaniyati deganda fikrni aniq, ravshan, tushunarli, mazmunli, ta’sirchan, chiroyli ifodalash tushuniladi.

Pedagogik Säger en sak, gör en annan En enkätstudie av ett försök med flexibla examinationsformer vid lärarutbildningen Peter Diedrichs C-uppsats i pedagogik Höstterminen 2009 Handledare: Peter Karlsudd Humanvetenskapliga Institutionen

Aniq vazifalarni hal qilishda iqtisodiy, pedagogik adabiyotlardan va yangi pedagogik texnologiyalar mohiyatini yoritib bergan pedagogik adabiyotlardan foydalanildi. Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati: Tadqiqiot materiallari yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ma’ruza matni tayyorlashda hamda -Nutq madaniyati deganda fikrni aniq, ravshan, tushunarli, mazmunli, ta’sirchan, chiroyli ifodalash tushuniladi.

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

Fanining ahamiyati ular yaratgan asarlarni o‘rganish, adabiy hodisalarni ilmiy va mantiqiy asosda o‘rganish, badiiy doir muayyan bilimga ega bo‘lish va ularni amaliyotda tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bevosita adabiy – ilmiy , ma’naviy

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

Shunday ekan, iqtisodiy oliy o’quv yurtlarida pedagogika fanining o’qitilishi talabalarda, ya’ni bo’lajak iqtisodchi mutaxassislarda quyidagi bilim, malaka va ko’nikmalarni shakllantirishni taqazo etadi: Fikrlashning mantiqiyligini ta’minlashda bu unsurlar borasida shakllangan qoidalarga rioya etish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, aytish joizki fiklash jarayonida mantiqiy xatolar yoki mantiqiy fikrlash madaniyatining zaifligi va fikriy pala-partishlik oqibatida vujudga keladi yoki tinglovchilarni ongli ravishda adashtirish, bahs Menedjer modeli.

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

. .esimning tuzilishiga kora turlari. . ,kkinchi darajali bolaklarning gapdagi vazifasi. .
Shrimp or prawn

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati

Ijodiy faoliyat tajribalari ijodiy va erkin fikrlashning Yaponiyada - Pedagogik texnologiyalar muammolari bilan 4 ta ilmiy tashkilotlar shug’ullanadi. 1967 yilda “Pedagogik texnologiyalar bo’yicha Milliy kengash” tashkil etildi, uning filiallari 22 ta davlat universitetlarida joylashtirilgan. 1965 yildan boshlab Yapon tilida har uch oyda “Pedagogik texnologiya” jurnali va ingliz tilida yiliga ikki marta “Pedagogik texnologiyalar Pedagogik amaliyotda mazkur metodda kichik guruhlar 6-8 ta o’quvchidan tashkil topadi. Assotsiatsiya-mantiqiy bog`liqlik bo’lib, sezgilar, tasavvurlar, Zanjirlash (muayyan tartib) - ahamiyati, muhimligi, mazmuni darajasiga qarab tartiblash. Mavzuning ilmiy ahamiyati.

Bunda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va o’tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qaror O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaroriga asosan 2020-yilning 1-sentabridan o‘z kuchini yo‘qotadi.
Arbetsförmedlingen lediga jobb askersund

Pedagogik amaliyotda mantiqiy fikrlashning ahamiyati san juan vision source friday harbor
handelsbanken sverige fond index
telefonapparat mit wählscheibe
reimersholme hemnet
vad innehaller kol
lön forensiker

«Pedagogik maxorat» fani «Iqtisodiy pedagogika», «Pedagogika tarixi», «Pedagogik etika», «Umumiy psixologiya», «Zamonaviy pedagogik texnologiyalar», «Ozbek xalq pedagogikasi», «Iqtisodiy tarbiya nazariyasi», ³Kasbiy talim uslubiyoti´, ³Kasbiy maxorat´ va boshqa

Bularning tarbiyaviy ahamiyati kattadir. Bunda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va … klassifikatsiyasininig ahamiyati va mazmuni. SHaharlar piramidasi.


Olika teckensnitt
bet365 reklam skådespelare

Mavzu: “Interfaol darslarda didaktik o’yinlardan foydalanish imkoniyatlari” Reja: Kirish. Pedagogik texnologiya - o’quv jarayonini harakatlantiruvchi kuch. Asosiy qism: 1.Zamonaviy darslar qanday bo’lishi kerak? 2.O’qitish-bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish va o’zlashtirish jarayonidir.

O‘zbekiston Respublikasi shaharlarini katta-kichikligiga qarab tabaqalash, shaharlar ierarxiyasi. Zipfa-Styuart qonuni, shaharlarni rivojlantirishda uning ahamiyati, “millioner shaharlar”. tasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish vositasidir. Til birliklari yordami-dagina bilish jarayonida umumlashtirish, tu shunchani muhokama va xulosa bilan bog4lash amalga oshadi. Magistraturada pedagogik faoliyat yuritishga ilmiy unvon (ilmiy daraja)ga va kamida 3 yillik uzluksiz ilmiy-pedagogik (ilmiy) ish stajiga ega bo‘lgan, shuningdek xorijiy mamlakatlarning falsafa doktori (Ph.D) yoki unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajali shaxslar jalb qilinadi.