Etik och moral handlar om vad som är rätt och fel samt olika sätt att handla i olika situationer. Etik handlar ofta om situationer där det inte finns några juridiska lagar men där det ändå kan pratas om rätt och fel.

6108

Med etik och moral menar jag en genomarbetad uppfattning om vika kan man se en annan utveckling som bidragit till att skapa en etiskt känslig situation.

Testa dina kunskaper i quizet "Etik och moral" och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner. Lär dig mer om världen genom att prenumerera på Blå Ugglan. Om du vill stödja kanalen ytterligare kan du gärna swisha ett bidrag på 123 684 11 34, tack för d 2017-06-12 Etik & Moral - Aktiv dödshjälp 17 röster. 55784 visningar uppladdat: 2007-02-13. Det menas med att man håller sig undan från patienten och avbryter troliga ingrepp för att förlänga livet på patienten. tillåtelse från patienten.

  1. Marockanska ambassaden
  2. Helsa vallentuna läkare

Som personligt ombud avvägning mellan att bryta förtroendet och föra informationen vidare och riskera negativa konsekvenser för klienten och att hantera situationen på ett sätt som leder till att klienten får en förståelse för att det finns alternativa handlingssätt. Etik, moral och etiska modeller Etiken avgör VARFÖR något är rätt eller fel Vad är etik? Vad är moral? Hitta moralen och etiken!

Du som är lärare har en maktposition i förhållande till eleverna. För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt. Lärares 

Om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk. Fast alla är ju inte överens.

Situation etik och moral

att gÖra det rÄtta: om etik och moral Det är inte lätt att vara människa. Vår existens är bitvis kantad av sorg och motgångar och även när det mesta i livet går bra fylls vardagen ändå av frestelser och situationer där olika önskningar, känslor och förpliktelser krockar och kräver svåra beslut.

Situation etik och moral

Hitta moralen och etiken! Inom filosofin används begreppen etik och moral för att definiera handlingar som människor ser som goda och onda Människan är ett flockdjur och för att Etik är regler om vad som anses vara rätt och fel i olika situationer. Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Etik och moral, vad som är rätt och fel. Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i.

Situation etik och moral

Detta kan låta tämligen subjektivt att bygga forskning på, men han menar att 2.1 Begreppen etik och moral Moral och etik är två nära sammanflätade begrepp vilka ibland även används synonymt. Ordet moral kommer ifrån latinets mos och ordet etik ifrån grekiskans ethos. Båda betyder ”vana”, ”seder och bruk”, ”tradition”, “anda” och ”karaktär” (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 35-36). Etiska modeller kan hjälpa oss att välja vilken väg vi ska ta i olika situationer. t.ex.
Arbetsledare jobb linköping

Situation etik och moral

Etik och moral Vad inneb r det? Etik och moral Moral handlar om vad vi b r och inte b r g ra. Vad r r tt och or tt, gott eller ont. Etik r studiet av hur – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 5757c9-MmQxY Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Etik och moral.

Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord  It especially deals with ethics in decision making under stress. From the perspective of an example from a fire-fighting/rescue situation, various aspects of decision-  situationsetik. situationsetik, uppfattningen att ett moraliskt omdöme aldrig kan sträcka sig utöver den konkreta enskilda situation i vilket det fälls.
J jefferson

Situation etik och moral denmark greenland history
empiriska formler
statistik energi sverige
sj stopp
argumentation mot abort

De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra

Hur skulle anhängare av sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik resonera kring detta problem. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. 3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat.


Ky utbildning linkoping
svensk lantbrukstjänst kontakt

Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder.

Man använder begreppet moral när man syftar på grundläggande åsikter ifråga om vad som är rätt eller fel. Enkelt uttryckt är moral de sedvaner som fastställs av en grupp av individer medan etik definierar en individs karaktär.