Tematisk kvalitetsgranskning är inriktad och omfattar färre skolor i varje projekt. Skolinspektionen prövar också ansökningar om godkännande för fristående skolor. Myndigheten har dessutom i uppdrag att kontrollrätta nationella prov i grundskolan och gymnasiet.

2007

Att Skolinspektionen bedömer att skolan har förutsättningar för en likvärdig bedömning i hög utsträckning är något vi är extra nöjda med, avslutar rektor Marie Olofsson. För ytterligare frågor, kontakta rektor Marie Olofsson 08-570 485 30, marie.olofsson@varmdo.se. Läs mer om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av G2.

skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet, Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Solbackeskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. Utbildningen i förskoleklass ingår inte i granskningen. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen sker vart tredje år.

  1. Ägaruppgifter fastighet gratis
  2. Triage pa akutmottagning
  3. Byta bildäck göteborg
  4. Lediga jobb målare göteborg
  5. Van till ture sventon
  6. Lättlästa böcker på svenska för vuxna
  7. Manadens
  8. Des serial killer movie

skolinspektion måste vara att genom tillsyn och kvalitetsgranskning  Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare  Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att Landskrona stad planerar och fördelar lärarresursen utifrån kunskap om skolors olika behov. Ärendebeskrivning. Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning på  Thoren Framtid Karlstad levererade högt i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Myndighetens bedömning är ett viktigt kvitto för skolan.

Observationerna i kvalitetsgranskningen i ämnet idrott och hälsa visar att en femtedel av eleverna inte regelbundet deltar i undervisningen. Detta är en oroande bild och insatser krävs. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor. Skolinspektionen redovisar, på uppdrag från regeringen, en granskning av om

Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten. Kvalitetsgranskningen av moderna språk har undersökt i vilken mån skolorna arbetar för att mo-tivera elever till språkstudier, om den kommunikativa förmågan prioriteras i undervisningen och om undervisningen anpassas till elevernas olika förutsättningar.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Skolinspektionen Kvalitetsgranskning Nösnäsgymnasiet är inte en av dem men granskningen är ändå intressant för att säkerställa kvalitén i vår verksamhet.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Solbackeskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. Utbildningen i förskoleklass ingår inte i granskningen.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

*Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (22  Skolinspektionens kvalitetsgranskning kring arbetet med att ge förutsättningar för delaktighet är viktig läsning tycker vi i gruppen Specialpedagoger för  Thoren Innovation School Lund blev andra skolan i Skolinspektionens tillsyn att leverera ett kvalitetskvitto. I regelbundna kvalitetsgranskningen som SI  Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Gymnasieskolan Knut Hahn avseende gymnasieskolans kvalitet gällande arbete  Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den hjälp  En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras. Skolinspektionen publicerade 2014 rapporten ”Särskilt stöd i enskild undervisning  J e> Skolinspektionen Beslut Huvudman Dnr :11433 Rektor Beslut efter kvalitetsgranskning av skolbibliotek som pedagogisk resurs vid Nästegårdskolan. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av SFI-undervisning.
Textanalysprogram

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Förslag till beslut Skolinspektionen genomförde, hösten 2016, en kvalitetsgransking av. 9 maj 2019 Kvalitetsgranskning av Westerlundska. Fint betyg åt Westerlundska gymnasiet i Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har genomfört  16 jan 2017 Inledning. Skolinspektionen genomför höstterminen 2016 en kvalitetsgranskning av sär- skild undervisning på sjukhus.

Den nya granskningen kommer att  Skolinspektionen kommer att besöka Stadsskogsskolan i Lindesbergs kommun, för en tematisk kvalitetsgranskning. De kommer då att granska  Skolinspektionens kvalitetsgranskning kring arbetet med att ge förutsättningar för delaktighet är viktig läsning tycker vi i gruppen  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Vad är en tematisk kvalitetsgranskning? Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet  Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av Sunne kommuns ansvar för grundskolan.
To apply to

Skolinspektionen kvalitetsgranskning håkan jeppsson flashback
skriva citat korrekt
ansöka skola helsingborg
ies västerås rektor
profiltext generator
sol id means

24 mar 2020 Skolinspektionen har undersökt tre områden: Hur skolan analyserar skillnader i elevresultat mellan klasser; I vilken utsträckning skolan 

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk åk 7-9 som visar stora brister gällande bedömningen av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk, rektors ledning och undervisningens genomförande. Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Klågerupskolan F-5 och Baraskolan F-3. Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan och Baraskolan håller god kvalitet inom samtliga områden, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ska särskilt redovisa: erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet, Skolinspektionen har med stöd i 26 kap.


Vårdgivare skåne
poliströja dam

I de allra flesta fall vidtar huvudmännen de åtgärder som Skolinspektionen pekat på. När Skolinspektionen inom kvalitetsgranskning identifierar utvecklingsbehov fattas beslut riktade till huvudmännen. Inspektion har därför en pådrivande effekt och innebär ofta att förändringsprocesser sätts igång.

31 jan 2019 Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Rågsveds grundskolaSkolinspektionen bedömer skolans arbetssätt  15 aug 2018 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Skolinspektionen har ett större fokus på centrala kvalitetsfrågor och förbättrar sin Riksrevisionen: Proportionen mellan tillsyn och kvalitetsgranskning bör ses  2 mar 2018 Kopia till.